Jaarvergadering 2015 op 3 februari

Het bestuur nodigt alle Helpt Elkandernaren uit voor de jaarvergadering 2015 op dinsdag 3 februari vanaf 20.00, bij café ’t Zonneke.
 
Agenda

  1. Opening van de vergadering door voorzitter René Gommers
  2. Notulen jaarvergadering 28 januari 2014
  3. Terugblik doelstellingen 2014
  4. Financieel verslag 2014 + kascontrole
  5. Bestuursverkiezing

Aïssa Hereijgers, bestuurslid buurt (aftredend en herkiesbaar)
Peter van Oers, bestuurslid bouw wagen (aftredend en                                                                          herkiesbaar)
Kevin Jansen, secretaris (aftredend en niet herkiesbaar)

Indien iemand interesse heeft in een bestuursfunctie kan hij/zij dit voor 27 januari kenbaar maken bij voorzitter René Gommers via 06-51554255 of rene@helptelkander.nl

  1. Doelstellingen 2015
  2. Begroting 2015
  3. Rondvraag
  4. Afsluiting jaarvergadering

 
Vanaf dinsdag 20 januari zijn het jaarverslag en de notulen van de jaarvergadering 2014 af te halen bij Krisjan van Ostaayen, Zwaluwenhof 20. Het financieel verslag 2014 ligt ook ter inzage bij Krisjan.
 
Graag tot op de jaarvergadering
3 febuari bij café ’t Zonneke
 

Bestuur buurtschap Helpt Elkander
2013-12-10 20.44.32

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *