Stichting Buurtschap Helpt Elkander is de verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-06-2019.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Buurtschap Helpt Elkander kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en de webshop van Stichting Buurtschap Helpt Elkander en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Buurtschap Helpt Elkander verstrekt. Stichting Buurtschap Helpt Elkander kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

 

Waarom Stichting Buurtschap Helpt Elkander gegevens nodig heeft

  • Wanneer u bij onze webshop een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Daarnaast kan stichting Buurtschap Helpt Elkander uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals een jaarlijkse bijdrage aan de stichting.
  • Wij hebben via de website de mogelijkheid vragen te stellen middels een contactformulier, de gegevens die u hierbij toestuurt hebben wij nodig om de vraag te beantwoorden.
  • Wij hebben een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerde willen informeren over nieuws en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevalt een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Hoe lang Stichting Buurtschap Helpt Elkander gegevens bewaart
Stichting Buurtschap Helpt Elkander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen
Stichting Buurtschap Helpt Elkander verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om uw bestelling af te handelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@helptelkander.nl. Stichting Buurtschap Helpt Elkander zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
Stichting Buurtschap Helpt Elkander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Buurtschap Helpt Elkander maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Buurtschap Helpt Elkander verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Buurtschap Helpt Elkander op via info@helptelkander.nl.

www.helptelkander.nl is een website van Stichting Buurtschap Helpt Elkander.

 

Contactgegevens 
Stichting Buurtschap Helpt Elkander
Postadres: Azalearing 48, 4881 HK Zundert.
E-mailadres: info@helptelkander.nl